De cijfers

Goed jaar met een dubbel gevoel

Ons gevoel bij de cijfers van 2014 is dubbel. Enerzijds zien we na een jaar met verlies op groepsniveau weer overduidelijk zwarte cijfers. De omzet van 151 miljoen euro kwam overeen met onze begroting. De winst van 2,1 miljoen euro was iets lager dan begroot, maar het verschil was beperkt. Het was dus een relatief goed jaar. En tóch geven de cijfers weinig reden tot tevredenheid. Ze zijn voor ons onlosmakelijk verbonden aan verliezen die ‘aan het licht kwamen’. Verborgen verliezen die dankzij een scherpere financiële sturing niet langer verborgen konden blijven. De cijfers wijzen ons ook op een flinke post faalkosten. Kosten die losstaan van de risico’s die grote projecten met zich meebrengen. Ook in dat opzicht zien we nog enorme verbeterkansen.

 

Duidelijke verbeteringen

Al kijken we met een gemengd gevoel naar de zwarte cijfers van 2014, er zijn in financieel opzicht ook mooie verbeteringen gerealiseerd. Genoodzaakt om scherp aan de wind te zeilen, zijn we bijvoorbeeld actief gaan sturen op het verlagen van het onderhanden werk. En met succes. Lagen onderhanden werk en bankstand begin vorig jaar nog miljóenen ver uit elkaar, aan het einde van het jaar lagen ze nagenoeg op één lijn. Relatief weinig onderhanden werk met een positieve bankstand.
Dat is een illustratie van de structurele verbeteringen die we vorig jaar hebben doorgevoerd.

 

De verwachtingen

Nog intensiever sturen op cijfers

Het komende jaar zullen we nog actiever en intensiever op de cijfers gaan sturen. Als we projecten elk moment in financieel opzicht kunnen doorzien, houden we ze onder controle. In beeldtaal: bijsturen doen we het liefst vóór de bocht, eventueel nog in de bocht. Maar na de bocht is het te laat. Daarom zullen we de frequentie van de financiële rapportages verder opvoeren. Van elke medewerker wordt verwacht dat hij of zij zich van waarde bewust is. Dat geldt zeker voor de mensen met een leidinggevende functie. Waardebewustzijn is de basis van goede cijfers.

 

Resultaten vasthouden

Komend jaar zullen we integraal werken aan strategie, cultuur en processen. Met dat vooruitzicht, de geboekte vooruitgang én de werkvoorraad voor ogen, lijkt ons een resultaat van 3 miljoen euro haalbaar in 2015. De omzet zal vergelijkbaar zijn met 2014, misschien licht dalen. Enerzijds is deze verwachting niet ambitieus. Anderzijds hebben we geleerd dat de risico’s van grote projecten zich onverwacht kunnen manifesteren. We zijn ervan overtuigd dat we in 2015 de behaalde groepsresultaten kunnen vasthouden. 

 

 

verder » « terug

GMB Financien