De cijfers

Personeelsbestand per cluster* 2014 2013 2012 2011 2010
GMB BioEnergie 42 41 38 36 38
GMB Services en GMB Rioleringstechnieken 93 91 91 82 64
GMB Civiel 221 252 260 243 245
GMB Beheer 34 36 39 32 33
Totaal 390 420 428 393 380
*Per 31 december, exclusief gedetacheerden en stagiaires


Stage, afstuderen en leer-werktrajecten 2014 2013 2012
Stage VMBO 0 1 3
Stage MBO 11 10 18
Stage HBO 14 8 9
Afstuderen HBO/WO 5 6 9
Trainees 2 1 6
Leer-werktrajecten BBL 7 16 18
Totaal 39 42 63


Redenen uitdienstreding* 2014 2013 2012
Eigen verzoek 18 11 10
Op verzoek GMB 28 19 9
Overlijden - - -
WIA 1 - -
Pensioen 4 4 3
Einde project 1 2 -
Totaal 52 36 22
*Exclusief gedetacheerden en stagiaires

Verdeling mannen en vrouwen* 2014 % 2013 % 2012 %
Mannen 363 93% 386 91,9% 393 92%
Vrouwen 27 7% 34 8,1% 35 8%
Totaal 390 100% 420 100% 428 100%
*Peildatum 31 december, exclusief gedetacheerden en stagiaires

Opbouw per leeftijdsklasse* 15-19
jaar
20-24
jaar
25-29
jaar
30-34
jaar
35-39
jaar
40-44
jaar
45-49
jaar
50-54
jaar
55-59
jaar
60-64
jaar
65-69
jaar
Aantal 2 19 46 44 56 63 55 47 35 21 2
Procentueel 0,5% 4,9% 11,8% 11,2% 14,3% 16,1% 14,1% 12,1% 9,1% 5,4% 0,5%
*Peildatum 31 december 2014

Ziekteverzuimpercentages per cluster 2014 2013 2012 2011 2010
BioEnergie 2,1 1,3 2,6 5,2 2,9
Services (inclusief Rioleringstechnieken) 5,8 4,5 5,2 5,4 4,9
Civiel 3,6 4,2 2,5 3,3 4,0
Beheer 1,7 2,2 0,8 1,6 5,1
Totaal GMB 3,8 3,7 2,9 3,7 4,4


 

 

verder » « terug