De ontwikkelingen in 2014

Krimpend personeelsbestand: 390 medewerkers

Eind 2014 stonden er bij GMB 390 medewerkers op de loonlijst. Dat zijn er 30 minder dan in het voorgaande jaar. Daarmee is het aantal medewerkers vergelijkbaar met het jaar 2011.

 

Twee reorganisaties

In het genoemde aantal zijn de reorganisaties van vorig jaar nog niet helemaal terug te zien. GMB Civiel nam in de zomer afscheid van 13 bouwplaatsmedewerkers en in december van nog eens 12 bouwplaatsmedewerkers. Deze ontslagen moeten deels nog geëffectueerd worden in 2015. De gedwongen ontslagen zijn op papier gemakkelijk uit te leggen. Door de veranderende aard van de projecten hebben we minder uitvoerend personeel nodig. Maar in de praktijk valt het niet mee om afscheid te nemen van GMB’ers die zich vaak jarenlang hebben ingezet voor het bedrijf. Mensen met blauw bloed. We hebben echter begrip ervaren voor deze beslissing. Van onze kant hebben we samen met de vakbonden gezorgd voor een goed sociaal plan. Daarin voorzien we ook in ondersteuning bij het vinden van een nieuwe baan. Overigens is de veranderende samenstelling van het team een trend die al eerder is ingezet. Ter illustratie: hadden we in het verleden ongeveer evenveel bouwplaatsmedewerkers als UTA-medewerkers, vorig jaar daalde het percentage bouwplaatsmedewerkers naar 37 procent.

 

Minder opleidingsplaatsen

Gezien de situatie bij GMB Civiel zijn we selectief omgegaan met opleidingen en opleidingsplaatsen. Vooral het aantal leerlingen in uitvoerende functies hebben we teruggebracht. Omdat kennis echter belangrijker is dan ooit, hebben we aan 32 stagiaires, afstudeerders en trainees een plaats geboden. Onze eigen medewerkers volgden in totaal 580 cursussen.

 

Aandacht voor cultuur en competenties

Zoals we bij GMB Civiel al aangaven, was er in 2014 veel aandacht voor de cultuur binnen het bedrijf. Het werd duidelijk dat personeelszaken niet alleen gaan over werving, selectie, door- en uitstroming, maar ook alles met rendement hebben te maken. In het kader van Change+ blijven we werken aan de noodzakelijke ontwikkeling van onze medewerkers. De hoge eisen die de projecten aan ons team stellen, vertalen zich ook in functie-eisen. Om projecten daadwerkelijk te beheersen, zijn gekwalificeerde, ervaren medewerkers nodig. In dat opzicht willen we onze organisatie nog meer laten groeien.

 

Ziekteverzuim gelijk

Het ziekteverzuim is met 3,8 procent nagenoeg hetzelfde als de 3,7 procent in 2013. We hebben enkele langdurig zieke medewerkers in dienst. Om grip te houden op de gezondheid hebben we opnieuw Periodieke Medische Onderzoeken uitgevoerd.

 

Besparingen

De digitalisering van de personeelsadministratie is in 2014 weer een stap verder gekomen. We zijn helemaal overgestapt op de digitale loonstrook. De UTA-medewerkers registreren hun uren vanaf medio 2015 bovendien online, waarna ze automatisch worden ingelezen in het salarisadministratiesysteem. Dat levert een tijdbesparing op.

 

GMB Personeelszaken

 

En over besparen gesproken: ook de arbeidsvoorwaarden hebben we onder de loep genomen. In samenspraak met de OR hebben we de reisurenregeling aangepast. Deze is nu conform cao. Verder hebben we de leaseperioden verlengd voor de auto’s van de zaak. Kleine maar belangrijke bijdragen aan een in financieel opzicht gezond GMB.

 

De verwachtingen

Krimpend personeelsbestand: 390 medewerkers

In 2015 zal ons personeelsbestand vermoedelijk nog enigszins verder krimpen. Een aantal in 2014 ontslagen medewerkers zal afscheid nemen. Voor cruciale UTA-functies zullen daarentegen nog enkele vacatures vervuld moeten worden. Het programma Change+ zal onverminderd aandacht krijgen. Versterking van binnenuit, dat is het motto.

 

 

verder » « terug