De ontwikkelingen

(Her)certificering

Het afgelopen jaar vond hercertificering plaats voor FSC en CO2-prestatieladder niveau 5. GMB Civiel behaalde bovendien het certificaat Prestatieladder Socialer Ondernemen, trede 2. In het kader van de Prestatieladder Socialer Ondernemen bieden we werk aan een aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Aandacht voor beleidsprocessen

In de eerste helft van 2014 hielden we ons vooral bezig met het afronden van de verbetering van processen en procesbeschrijvingen van het primaire proces van GMB Civiel. Vanaf de tweede helft van het jaar verschoof de aandacht van het primaire proces naar beleidsprocessen. Voor 2015 staat er namelijk een hercertificering van ons totale MZS op de planning. De beschrijvingen van de beleidsprocessen waren inmiddels verouderd. Op basis van interne audits worden deze in 2015 geactualiseerd.


Meer online meldingen

Sinds 2013 bieden we medewerkers de mogelijkheid om via de online omgeving MELD hun verbetervoorstellen in te dienen. Daar is vorig jaar door een groeiend aantal medewerkers gebruik van gemaakt. De één komt met een voorstel voor een verbetering in de procesbeschrijving, een ander doet een suggestie voor een verbeterde documentopmaak, etc. Het toegenomen aantal online meldingen is een indicator voor de betrokkenheid van medewerkers bij het MZS. Een goed teken!

Minder ongevallen met verzuim

Het totaal aantal ongevallen was vorig jaar ongeveer gelijk aan 2013. Het aantal ongevallen met verzuim nam echter af van 10 naar 6. En dat is een goed teken. Wij denken dat dit deels te maken heeft met de afnemende hoeveelheid betonwerk. Bij het betonwerk is het risico van een zwaar ongeval groter dan bij andere werkzaamheden, zoals grondwerk. Het risico van een ongeval willen we altijd wegnemen. Daarom wordt ook in 2015 meer aandacht gegeven aan veiligheid op projecten.

 

Tabellen

Aantal ongevallen eigen medewerkers met verzuim

KAM ongevallen met verzuim 2014

 

Verzuimdagen eigen medewerkers

KAM verzuimdagen eigen medewerkers 2014

 

IF index

KAM IF index 2014

 

poster sjaak

 

De verwachtingen

Het ultieme doel: nul ongevallen

In een organisatie als GMB zal het wellicht altijd een droom blijven: een jaar met niet één ongeval. Maar een droom moet het zeker zijn. Elk ongeval – zwaar of licht – is er één te veel. De beslissende factoren zijn het veiligheidsbewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel van medewerkers. Daarom gaan we de Sjaakcampagne nieuw leven inblazen in 2015. We willen dat elke medewerkers maandelijks geattendeerd wordt op het belang van veiligheid en zijn verantwoordelijkheid daarin. Veel lichtere ongevallen ontstaan door onoplettendheid en miscommunicatie. In 2015 zullen we in drie toolboxmeetings aandacht geven aan deze oorzaken. Dat zullen we doen in februari, mei en oktober, omdat we de afgelopen jaren een (overigens onverklaarbare) piek in het aantal bijna-ongevallen zagen in deze maanden.

 

 

 

verder » « terug