GMB BioEnergie | De feiten

De ontwikkelingen in Zutphen

In 2014 droeg de gemeente Zutphen de laatste twee hectare over van Fort de Pol. In totaal hebben we vijf hectare gekocht. Een deel van dit terrein hebben we dit jaar ingericht voor de opslag van hout en biogranulaat. Daarnaast hebben we opslagruimte voor ammoniumsulfaat gerealiseerd. We plaatsten namelijk twee bagtanks – samen goed voor 5.000 kuub ammoniumsulfaat. Met zwavelzuur halen we stikstof uit de proceslucht. Dat leverde in 2014 maar liefst 14.000 ton ammoniumsulfaat op. Dit is een stikstofhoudende kunstmest die we produceren als bijproduct van onze compostering. Een waardevolle en duurzame meststof. Dankzij de twee tanks hoeft het productieproces niet te stagneren én kunnen we in het bemestingsseizoen aan de vraag voldoen. Verder optimaliseerden we de ontwateringsinstallatie.

 

Terugwinning van nutriënten

Bij GMB BioEnergie zijn we altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden om nutriënten terug te winnen uit slib. Wat vanuit zuiveringsperspectief grote vervuilers zijn, kunnen wereldwijd schaarse stoffen zijn. We onderzochten in 2014 ook de mogelijkheden om ons biogranulaat een hoogwaardiger toepassing te geven. We zetten het nu vooral af als biobrandstof met een hoge energetische waarde. Maar door het eindproduct verder te ontwikkelen kunnen we de mogelijkheden voor toepassing in de landbouw vergroten. Met name de benutting van fosfaat. Bij onderzoeken en ontwikkelingen als deze werken we nauw samen met andere organisaties, hogescholen en universiteiten.

 

Investeringen in Tiel

We hebben de capaciteit van de koeltoren in Tiel vergroot. Dat hebben we gedaan door de toren te vervangen door een grotere toren. Daarnaast hebben we een groot deel van het dak en de gevels van de bedrijfshallen vervangen. Ook de verharding van het buitenterrein hebben we gerenoveerd.

 

Prestaties Venlo boven verwachting

In 2013 heeft GMB in opdracht van Waterschapsbedrijf Limburg de Energiefabriek Venlo gerealiseerd. Wij tekenden voor de exploitatie van deze installatie gedurende 6 tot 10 jaar. Na grondige optimalisatie hebben we begin 2014 de vernieuwde installatie in gebruik genomen. De resultaten waren overtuigend: Energiefabriek Venlo presteert naar verwachting.

 

Exploitatie Lichtenvoorde veilig gesteld

Aanvankelijk leek 2014 een jaar vol uitdagingen te worden voor de BIR in Lichtenvoorde. Het faillissement van de naastgelegen leerlooierij zou de business case van de BIR dan ingrijpend beïnvloeden. Gelukkig kon het bedrijf een doorstart maken, waardoor de synergievoordelen weer terugkwamen. Voor twee gasmotoren werd opnieuw subsidie toegezegd voor een periode van 12 jaar, in het kader van de ‘SDE verlengde levensduur’ regeling.

 

 

verder » « terug

Bioenergie