GMB Civiel | De cijfers

Een kleiner verlies, maar toch

2014 zou het jaar moeten worden waarin we met een lagere omzet zwarte cijfers zouden schrijven. Alle lichten leken op groen te staan. Maar hoe meer we gingen sturen op beheersing van processen en cijfers, hoe meer verborgen verliezen er boven water kwamen. Uiteindelijk kwamen we uit op een omzet van 103 miljoen euro – dichtbij de beoogde 100 miljoen euro – en een stevig verlies. De kosten van een reorganisatie wegen daarin zwaar mee, dat is waar. Maar het is niet het positieve resultaat waarop we hadden gehoopt.

 

De verwachtingen

Verwacht: resultaat rond nul

Als we vooruitkijken naar 2015, zijn we stellig. Het móet beter gaan. Het management is er klaar voor, de organisatie zet zich ervoor in, de projecten zijn er. We blijven realistisch. Elk project heeft risico’s en onze verwachtingen hebben daarom altijd een bandbreedte. Maar een resultaat ‘rond nul’ is haalbaar. Daarvan zijn we overtuigd. Het is niet alleen de hoop die deze verwachting bepaalt. Zoals gezegd zien we grote verbeteringen in financiële indicatoren.

 

Versterking van binnenuit

Willen we structureel rendement gaan realiseren bij GMB Civiel, dan moeten we de organisatie verder versterken. Daarom gaan we aan de slag met Change+, het vervolg van Change! Cultuurverandering blijft hierin een aandachtspunt. Maar ook het ontwikkelen en verzilveren van kennis is belangrijk. We willen onze competenties versterken op alle niveaus, van individu tot GMB groepsbreed. De focus op product/marktcombinaties gaat ons daarbij helpen. We richten ons op duidelijke ‘producten’ in het waterspoor. Denkt u hierbij aan waterveiligheid & constructies, waterkwaliteit & installaties en haven & industrie. Medewerkers worden specialisten. Duur betaald leergeld (zoals bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van energiefabrieken) kan zo alsnog haar rendement krijgen.


Het zijn geen dromen. Het zijn de aanknopingspunten voor groei na tegenslag. We gaan ervoor: zwarte cijfers in 2015!

 

verder » « terug

GMB Civiel segmenten