GMB Civiel | De feiten

Verliezen aan het licht gebracht

GMB Civiel slaagt er al enkele jaren niet in om zwarte cijfers van betekenis te schrijven. Integendeel. Het grootste onderdeel van GMB zorgde in 2013 voor een verlies op groepsniveau. Vorig jaar ging het beter, maar het was niet wat het had kunnen zijn. Al in het jaar ervoor hebben we ingezet op betere procesbeheersing. Vorig jaar gingen we daarin nog verder en focusten ons ook op financiële sturing. Hoe meer inzicht we kregen in de lopende projecten, hoe meer er boven water kwam. Daardoor zagen we in het najaar de dekking op verschillende werken verdampen en veranderen in grote verliezen.

 

GMB Civiel

Projecten in omvang beperkt

Bij de projecten waarop we ons richten, horen kansen en risico’s. Ten opzichte van het louter uitvoerende aannemerswerk bieden deze projecten de kans om meerwaarde te bieden en geld te verdienen. Maar evenredig daaraan zijn ook de risico’s. Daarom besloten we om niet meer in te schrijven op werken met een (combinatie)omvang groter dan 70 miljoen euro.

 

Gewerkt aan cultuurverandering

Dit zijn nog steeds grote werken met een hoog risicoprofiel. Een positief resultaat behalen is alleen mogelijk als iedereen binnen GMB Civiel zich daar persoonlijk voor inzet. We voelden vorig jaar daarom meer dan ooit de noodzaak om de cultuur van GMB te veranderen en het programma Change! te intensiveren. We zijn trots op ons team: onze medewerkers voelen zich nauw verbonden aan GMB en gaan voor kwaliteit. Maar in de wereld van vandaag moeten zij ook hun verantwoordelijkheid nemen als het gaat om risico’s en rendement, volledig open zijn en zich aan afspraken houden. Samen met een extern bureau hebben we deze cultuurverandering gestimuleerd. Het is van levensbelang. De medewerkers beseffen dat we als GMB Civiel niet eindeloos verlies kunnen lijden. Dat werd voor iedereen voelbaar in de portemonnee: we keerden geen tantième uit.

 

Lichtpuntjes

Was de teleurstelling over de geïncasseerde verliezen groot, we zagen ook verbeteringen. Door het aangescherpte beleid lieten de bankstand en de dekking op onderhanden werk een stijgende lijn zien. We beschouwen het als voortekenen van een meer stabiel rendement. Er zullen in deze markt altijd risico’s zijn die we deels zelf moeten betalen. Maar we willen er niet meer door verrast worden.

 

Twee reorganisaties

In 2014 voerden we twee reorganisaties door. Daarbij ontsloegen we 14 timmerlieden en 12 grondwerkers. Dat had niets te maken met de financiële resultaten. Maar door de veranderende aard van de projecten, hebben we andere mensen nodig. Het zwaartepunt komt te liggen bij UTA-personeel. Steeds meer ‘handenwerk’ verdwijnt. Nee, we willen niet naar een organisatiemodel waarbij we zelf alleen op kantoor zijn te vinden. We willen met vakbekwame mensen  op de werkvloer aanwezig blijven en daar eventuele onderaannemers aansturen. De ontslagen zijn wel zichtbaar in de cijfers: we moesten een flinke post reorganisatiekosten opnemen. Deze vormt zelfs het hoofdbestanddeel van het verlies.

 

 

 

verder » « terug