GMB Rioleringstechnieken | De cijfers & verwachtingen

Een goed jaar

Het gaat goed met GMB Rioleringstechnieken. Jaar op jaar weten we de omzet te laten groeien, met een eveneens stijgende winst. In 2014 zagen we hetzelfde beeld. De omzet steeg van 9,5 miljoen euro in 2013 naar 10,3 miljoen euro. Ook het resultaat was prima. Winst is tenslotte belangrijker dan omzet, al is omzet nodig om winst te kunnen maken. Het jaar 2014 was dan ook een goed jaar.

 

De verwachtingen

Verwacht: vergelijkbare cijfers

De mooie stijging van omzet en winst in 2014 geeft reden tot goede verwachtingen. Maar laten we niet overdrijven. Eén of enkele projecten kunnen de beoogde groei maken of breken. Voorlopig prognosticeren wij een gelijkblijvende omzet bij een iets kleinere winst.

 

Investering in UV-installatie

We zijn echter voldoende optimistisch over de kansen in de markt om te durven investeren. In 2015 willen we een nieuwe UV-installatie in gebruik nemen. Dat is noodzakelijk om verdere groei te realiseren. we zien groeimogelijkheden in de markt voor rioolrenovatie, maar ook in een nieuwe markt: de renovatie van waterleidingen. We verwachten op middellange termijn een flinke groei van het aantal waterleidingrenovaties. Verschillende marktpartijen werken aan de ontwikkeling van de vereiste reliningstechnieken en -producten. Met onze tweede installatie kunnen we ook deze markt gaan bedienen. We zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.

verder » « terug

 

GMB Riolseringstechnieken