GMB Rioleringstechnieken | De feiten

Goede werkvoorraad

Het jaar 2014 begon al goed met een historisch hoge werkvoorraad. Een werkvoorraad die ook nog eens van goede kwaliteit was. Omdat we een goede bezetting hadden, namen we alleen werken aan tegen goede voorwaarden.

 

Minder reiniging en inspectie

Opnieuw zagen we het omzetaandeel van rioolrenovatie toenemen ten koste van reiniging en inspectie. We hebben er zelfs bewust voor gekozen om een aantal reinigings- en inspectievoertuigen gedeeltelijk stil te zetten. De betreffende medewerkers konden we inzetten op winstgevende renovatieprojecten. Zo bleek gedeeltelijke stilstand van het wagenpark voordeliger te zijn dan achteruitgang door slechte prijzen. Reiniging en inspectie zullen altijd onderdeel blijven van ons dienstenaanbod, maar meer als ondersteunende service dan als kernactiviteit.

 

Kolkenzuigers bezet

De capaciteit van onze kolkenzuigers hebben we in 2014 volledig benut. Ook voor deze activiteiten staan de marges onder druk, maar de risico’s zijn klein. Op lange termijn zien we niet veel perspectief voor het kolkenzuigen. De komende jaren zullen we onze activiteiten op dit gebied afbouwen.

Gestroomlijnde organisatie

Dat we ons rendement verder konden vergroten, heeft verschillende oorzaken. Elk jaar hebben we andere projecten met andere marges. Vorig jaar hadden we enkele projecten waarop we een uitzonderlijk goed resultaat behaalden. Daarnaast zien we dat onze organisatie gestroomlijnd is en projecten in alle opzichten soepel verlopen. Zelfs een groot UAV-GC-contract dat we in 2014 binnenhaalden, werd positief afgesloten. Deze contractvorm is nieuw voor GMB Rioleringstechnieken. We bleken echter uitstekend uit de voeten te kunnen met de ontwerpopgave en behaalden zoveel EMVI-punten, dat we als beste uit de bus kwamen. Ook de werkvoorbereiding en de uitvoering zijn nauw op elkaar afgestemd en van hoge kwaliteit. Daardoor zijn onze faalkosten bijzonder laag en hoeven we zelden energie te steken in het oplossen van problemen.
Dankzij de gestroomlijnde organisatie van onze projecten behaalden we een extreem hoge productie met onze reliningsactiviteiten.

 

RKG Service stopt met reinigen

Door de afname van de rioolreinigingsactiviteiten van GMB Rioleringstechieken, krijgt het eveneens in Kampen gevestigde RKG Service ander materiaal binnen. In plaats van het relatief schone rioolzand gaat het vooral om sterker vervuild kolkenvuil.

Het reinigingsproces is hier niet op berekend en we hebben besloten te stoppen met de reinigingsservice in eigen huis. Het enige wat we nog doen, is het ontwateren, opslaan en afvoeren van vervuild riool- en kolkenzand.

 

GMB Rioleringstechnieken

 

Projecten

We hebben aan tal van projecten gewerkt in 2014. Drie projecten sprongen eruit.

  • We schreven met succes in op een tender in Opsterland. Hier namen we op UAV-GC-basis de renovatie aan van 35 kilometer riolering. Een deel van het project voeren we uit in 2015.
  • In Drechterland kregen we opdracht voor renovatiewerk. Het ging om in totaal drie aanbestede percelen: Drechterland, Enkhuizen en Stede Broec. 
  • In Gouda namen we een renovatieproject aan op OMOP-basis (Overeenkomst Met Open Posten). 

 

 

verder » « terug