GMB Services | De cijfers

Zelfde omzet, rendement gegroeid

GMB Services wist in 2014 de omzet van het voorgaande jaar vast te houden: 12 miljoen euro. Het goede nieuws is dat het resultaat is verbeterd. Het kleine plusje werd een grotere plus. Voorheen droeg GMB Rioleringstechnieken aanzienlijk bij aan het resultaat. Maar vanaf vorig jaar beschouwen we GMB Rioleringstechnieken als een afzonderlijk cluster. Het eigen karakter van dit bedrijfsonderdeel rechtvaardigt dat. GMB Rioleringstechnieken richt zich met eigen producten en diensten op de markt, waarbij de synergie met andere disciplines binnen GMB Services beperkt is. U vindt in dit directieverslag dus een afzonderlijke terugblik van GMB Rioleringstechnieken.

 

De verwachtingen

Verwacht: vergelijkbare cijfers

GMB Services is geen snelle groeier. Voor 2015 hebben we als belangrijkste doel om omzet en resultaat vast te houden. Het zal de grootste uitdaging zijn om voldoende werk met een goede kwaliteit binnen te halen. Multidisciplinair werk waarvoor we als GMB Services een totaaloplossing kunnen bieden. In de drinkwatermarkt zullen we geleidelijk groeien. Door onze kwaliteit verder te verbeteren kunnen we terreinwinst boeken bij bestaande opdrachtgevers. De industrie biedt ook veel kansen, alleen zijn de potentiële opdrachtgevers moeilijker te traceren. Onze belangrijkste verkopers zijn medewerkers die de belofte van GMB waarmaken: ‘Ervaar de zekerheid!’

 

 

verder » « terug