GMB Services | De feiten

Hoger rendement dankzij projectbeheersing

De verbetering van het rendement in 2014 laat zien waar we de nadruk op hebben gelegd: de beheersing van projecten. De frequentie van financiële rapportages is toegenomen. Tegelijkertijd hebben we gewerkt aan het kostenbewustzijn bij medewerkers. Door grote en kleine projecten beter voor te bereiden, konden we ze efficiënter uitvoeren. De cijfers liegen er niet om.

 

 

Het voordeel van groei

We zien wel dat de bijdrage per discipline verschilt en vooral verschuift. De projecten worden steeds meer multidisciplinair uitgevoerd. Voor elke discipline geldt dat een grotere omvang de winstgevendheid zou bevorderen. GMB Services biedt opdrachtgevers nu het gemak van one-stop-shopping. Maar aan de achterzijde blijven de disciplines vergelijkbaar met zelfstandige bedrijfjes die elk voor zich schaalgrootte nodig hebben om efficiënt te werken. Verdere groei van de omzet zal in de komende jaren dan ook heel goed samengaan met groei van het resultaat.

Projecten

Bij GMB Services hebben we in 2014 aan uiteenlopende projecten gewerkt. Projecten die onze veelzijdigheid laten zien.

 • Voor Heinz – bekend van z’n ketchup – hebben we een afvalwaterzuivering verplaatst en vernieuwd. Heinz maakte het ontwerp, wij voerden het uit. Multidisciplinair. Van pompput tot besturingstechniek en van leidingwerk tot betonwerk.
 • In opdracht van WML renoveerden we zandfilters te Hanik (L). We haalden de filters leeg en repareerden daarna het beton.
 • Ze bestaan nog: de grote drogebodemsaneringen. Ten behoeve van het project Eiland van Dordrecht voerden wij 20.000 ton vervuilde grond af.
 • Met Waterschap Hollandse Delta hebben we een raamcontract gesloten voor het reinigen van rioolgemalen en rwzi’s. Een mooi contract dat ook in 2014 goed was voor tal van kleinere en grotere projecten. Deze projecten kunnen tijdig worden ingepland en zorgen voor continuïteit in de bezetting.
 • Het meeste werk voor de Willemsunie zit erop. Maar vorig jaar hadden we nog een leuk project: de realisatie van afsluitkleppen in een vispassage.
 • We gingen van start met het leeghalen van de slibgistingstank van de rwzi in Cuijk. Aanvullend kregen we diverse infragerelateerde opdrachten.

 

GMB Services

De disciplines

 • Drinkwaterservice. Deze discipline richt zich op de drinkwaterbedrijven. We merken dat dit vaak grote, maar gedecentraliseerde organisaties zijn. Eenmaal binnen bij één van de onderdelen, valt er nog veel te winnen. Deze markt groeit misschien niet, maar voor ons biedt deze nog genoeg potentie. De omzet liet in 2014 geen opmerkelijke ontwikkelingen zien.
 • Installatietechniek. Bij Installatietechniek plukten we de vruchten van een betere projectbeheersing. De winst op dit onderdeel liet een duidelijke stijging zien. Maar ook als het gaat om technische competenties, hebben we geïnvesteerd in opleiding. Het is de moeite waard: dankzij deze discipline kunnen we een totaaloplossing bieden voor het onderhoud van onder meer pompstations en gemalen.
 • Milieutechniek. Het aantal saneringen is drastisch afgenomen in Nederland. Maar zolang er functiewijziging van grond plaatsvindt en projecten worden gerealiseerd, zal Milieutechniek haar waarde kunnen bewijzen. Ook vorig jaar is dat gelukt. Door een groot project in Dordrecht steeg de omzet van Milieutechniek aanzienlijk. Relatief veel van dit type projecten komen op ons pad dankzij GMB Civiel.
 • Betontechniek. Ook bij deze discipline zagen we het resultaat verbeteren door aangescherpte projectbeheersing. Het overgrote deel van de projecten voeren we uit voor eigen opdrachtgevers (niet via GMB Civiel verkregen opdrachten).
 • Depot Drempt. Met zo’n 15.000 kuub baggerspecie uit Dordrecht hebben we Depot Drempt nagenoeg gevuld. De eindafwerking van het depot is dan ook begonnen. 
 • Grondbereik. Moest Grondbereik in 2013 nog genoegen nemen met een verlies, vorig jaar kwam er een kentering en werd Grondbereik operationeel winstgevend. Het bedrijf bewees haar toegevoegde waarde door te bemiddelen bij de afzet/aanvoer van licht vervuilde grond voor onder meer GMB Civiel. Op termijn kan Grondbereik een beperkt winstgevend onderdeel worden.

 

 

verder » « terug