De cijfers op groepsniveau

Omzet en winst volgens het boekje

Laten we beginnen met de cijfers. Ze ontwikkelen zich in de goede richting, maar vertellen niet het hele verhaal. In 2014 behaalden we een omzet van 151 miljoen euro. Daarbij inbegrepen is 26 miljoen euro uit combinatiewerken. Een mooie omzet, die in lijn ligt met onze plannen. In het vorige directieverslag gaven we al aan dat we terug wilden naar een beheersbare omzet van 150 miljoen euro. Wat we daarbij een veel belangrijkere opgave vonden, is het noteren van zwarte cijfers. In 2013 moesten we afsluiten met verlies, maar in het verslagjaar hielden we onderaan de streep 2,1 miljoen euro over. Tikkeltje lager dan begroot weliswaar. Maar daar is het dan ook een conservatieve rapportage voor. We hebben een flink bedrag aan voorzieningen opgenomen. Neem alleen al 1,3 miljoen euro aan reorganisatiekosten. Als we dit soort eenmalige voorzieningen laten voor wat ze zijn, kost het weinig moeite om de geboekte winst te verdubbelen. Maar we zijn liever realistisch. Daar gaf het jaar 2014 in alle opzichten reden toe.

 

De verwachtingen

Conservatief begroot: 3 miljoen euro winst

De laatste jaren moesten we in onze directieverslagen verslag doen van tegenvallers bij GMB Civiel, maar konden we ook hoopvol vooruitkijken. Dat is nu niet anders. Met één verschil. We weten dat het in de markt van GMB Civiel niet mogelijk is om uit te gaan van één toekomstscenario. We weten welke projecten we in uitvoering hebben. Dat zijn over het algemeen kwalitatief goede projecten. We volgen deze projecten op de voet. Maar we hebben ook beter dan ooit zicht op de kansen én risico’s van deze projecten. Als we de potentiële dekking weten te verzilveren, hebben we een ronduit goed jaar. Worden de risico’s werkelijkheid, dan zal ook dat zichtbaar zijn in de resultaten. De andere clusters dragen daar voor een groot deel aan bij. Zo verbeterde het resultaat bij GMB Services en steeg de omzet en het resultaat bij GMB Rioleringstechnieken. 2014 was ook een goed jaar voor GMB BioEnergie. De winst is op peil gebleven. Onze nogal conservatieve begroting is een licht gedaalde omzet met 3 miljoen euro winst voor belastingen.

 

GMB Groep

 

Sterker dankzij Change+

Tot op zekere hoogte hoort het incalculeren van risico’s – en daarmee een bepaalde mate van onzekerheid in de verwachtingen – bij onze markt. Maar waar we geen genoegen meer mee nemen, is met faalkosten. Met het programma Change+ (het vervolg van Change!) gaan we de organisatie daarom nog verder optimaliseren. Strategie, cultuur en processen worden uitgelijnd en vertaald naar gedrag. Tegelijkertijd versterken we op deze drie niveaus onze competenties. Door te gaan focussen op product/marktcombinaties en medewerkers te specialiseren bieden we tegenwicht aan de toegenomen risico’s.


Hebben we in 2014 onze hand op de knip gehouden, voor volgend jaar staan weer grote investeringen gepland voor GMB BioEnergie en GMB Rioleringstechnieken. Wat zwak presteert, verdient aandacht. En wat goed presteert moet verder groeien. Een mooie opgave voor het komende jaar.

 

 

verder » « terug