Goed werkgeverschap en HR

Prestatieladder socialer ondernemen 

Vorig jaar ontvingen we het certificaat Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) trede twee. De prestatieladder geeft weer in hoeverre we bijdragen aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Met de tweede trede scoren we bovengemiddeld op dit gebied. We geven de nodige aandacht aan het bieden van passend werk, integratie, ontwikkeling en begeleiding van mensen in de PSO-doelgroep.

 

Erkend Leerbedrijf

Kennis en ervaringen opdoen is belangrijker dan ooit. In 2014 boden we aan 32 stagiaires, afstudeerders en trainees een plaats binnen GMB. 

 

 

verder » « terug