Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Biogranulaat: valt daar meer uit te halen?

Dat zuiveringsslib geen afval is, is duidelijk. GMB BioEnergie wint nu al jaarlijks 12.000 ton ammoniaksulfaat uit het slib. Een waardevolle meststof. Het gecomposteerde slib – biogranulaat – wordt vervolgens toegepast als biobrandstof. We halen nu dus veel energie uit slib. We onderzoeken echter of  we het slib nog beter kunnen benutten, door bijvoorbeeld nutriënten terug te winnen. Een sterk technologiegedreven vraagstuk, waar onder meer Plant Research International bij betrokken is. Een andere mogelijkheid is de toepassing van biogranulaat als meststof in de landbouw. De kwaliteit van het (door compostering ‘gehygiëniseerde’ biogranulaat) valt inmiddels binnen de normen die in verschillende Europese landen gelden. Maar er zijn nog veel vragen die een antwoord verdienen. Bij dit onderzoek zijn ook TU Delft en Rijksuniversiteit Groningen betrokken.

 

Participatie in Pakhuis Noorderhaven

Elf Zutphense ondernemingen – waaronder GMB BioEnergie – maakten gezamenlijk de renovatie van Pakhuis Noorderhaven mogelijk. In dit historische gebouw is nu Innovatiegilde Pakhuis Noorderhaven gehuisvest. Een ontmoetingsplek voor ondernemers met goede ideeën op het gebied van duurzaamheid en innovatie.


 

verder » « terug

Pakshuis Noorderhaven