Sponsoring

Als sponsor steunden we verschillende goede doelen en initiatieven. Daarbij richtten we ons onder meer op lokale maatschappelijke doelen in de buurt van onze vestigingen. Dat kunnen bijvoorbeeld wielertochten zijn, maar ook lokale stichtingen. In 2014 hebben we besloten KWF Kankerbestrijding te steunen door Zakenvriend te worden. Hiermee investeren we in onderzoek.

 

Het bedrag van € 5000,- dat GMB schonk aan Stichting Aqua for All vanwege het 50-jarig jubileum van GMB, is nuttig besteed. Aqua for All voert samen met Waterschappen Hollandse Delta, Zuiderzeeland, Hunze en Aa’s, en LeAf en WASTE, een programma uit in Adama, Ethiopie. Dit programma Resource Oriented Sanitation Services in the city of Adama (ROSSA) is gericht op sanitaire voorzieningen in drie  sloppenwijken. Met de donatie van GMB wordt één van de scholen die in de sloppenwijken staat en waarvan de sanitaire voorzieningen belabberd zijn, voorzien van urinoirs en toiletten. Daarbij wordt het leeghalen en onderhoud meegenomen in de voorzieningen die het project aan het ontwikkelen is. Meer over dit project kunt u lezen op: rsr.akvo.org/project/941


verder » « terug