Voorwoord van de Raad van Commissarissen

Het jaar van de kanteling voor GMB. Zo zouden we 2014 willen typeren. Het voorgaande jaar, met rode cijfers op groepsniveau, heeft GMB veel geleerd. Vorig jaar zette de directie deze ervaringen om in een nieuw beleid.

 

We zagen vorig jaar hoe teleurstellende projectresultaten tot diepgaande bezinning leidden. Zo werd 2014 het jaar van de ‘turn around’. De beleidskeuze om niet meer in te schrijven op (combinatie)projecten met een omvang groter dan 70 miljoen euro, onderschreven we van harte. Ambities én risico’s moeten passen bij de omvang van GMB. Daarbij bepleitten wij een focus op bewezen kerndisciplines en bekende deelmarkten. Dat heeft de directie vertaald in haar strategie. De focus ligt voortaan op het waterspoor, bio-energie en havengerelateerde projecten: de hoekstenen van het bedrijf. Dit zijn de gebieden waarin GMB een positie heeft opgebouwd. Gebieden waarop zij haar positie met succes kan versterken, waardoor de winstgevendheid verder kan worden opgevoerd.

 

Vorig jaar hadden we onze formele vergaderingen, in totaal acht keer. Daarnaast hadden we veelvuldig informeel contact met de directie. We wilden de directie zoveel mogelijk ondersteunen met onze kennis en ervaring – passend bij onze rol als commissaris. Van Oord heeft veel ervaring met het leiden van familiebedrijven. De vorig jaar aangetreden Wielaart heeft expertise op financieel gebied. En Casteleijn heeft veel ervaring in de branche waarin GMB opereert. We opereerden in goede harmonie. Onderling én met de directie van GMB.

 

Het jaar van de kanteling geeft zicht op een goede toekomst voor GMB. De markt zal uitdagend blijven. Maar als de projecten in control zijn, zal blijken dat er minstens zoveel kansen als risico’s zijn. We zien de toekomst dan ook tegemoet met vertrouwen in de directie en het team van GMB.

 

Jan Casteleijn (voorzitter)
Koos van Oord
Kees Wielaart


 

verder » « terug

GMB RvC